Počátky trempingu na Staré řece

Račice nad Berounkou a okolí

Okolo roku 1930 začínají jezdit kluci z Berounska , Kladenska a Prahy do krásné přírody okolo Křivoklátu. Jezdilo se pod širák i stany , hlavně do údolí pod Sýkořicí , kterému začali romanticky říkat Stříbrné údolí. Tady postupně začali stavět chaty , nebyly to chaty jaké vidíme dnes, ale malé boudy stavěné z bedýnek , prkének a krajin . Občas se ojevila nějaká tyčovina z lesa , ale byla to pevná střecha nad hlavou vybavená kamínky a postelí. Nelze nezmínit boudu " Modrý šíp " , kterou postavili kluci z Křivoklátu. Začíná se stavět i v Račicích  v údolí Žirovnice. V roce 1935 byla založena osada KÚB ( Kamarádi Údolí Berounky ) , která zde působí dodnes. To se ale již začínají nad Evropou stahovat válečná mračna. Po válce se osada KÚB začíná znovu formovat okolo vůčích osobností jako byli Koloušek ( šerif KÚB ) , Kutil a Holeček. Vroce 1966 došlo k obrobě skautingu , který byl později zase zakázán a tak skauti začínají posilovat řady trempů. Jedním z mnoha byl Láďa Krob zvaný Sup. V roce 1966 zda začíná stavět chatu tzv. Supárnu. Hned další rok před Rodeem v Roztokách byl zvolen do rady starších a začíná působyt jako zástupce šerifa KÚB. V roce 1968 byl zvolen šerifem a vydržel šerifovat do konce roku 1991 , kdy předal šerifování Rohlíkovi mladšímu. V tomto období zakládá pod osadou KÚB osadu Happy Boys a ve Stříbrném údolí vzniká osada Indianos. Během roku 1993 po neshodách v osadě KÚB s několika dalšími kamarády z osady odcházejí a s Mírou Hurtem ( Fík ) zakládají  novou osadu kterou kamarádi pojmenovali po něm T.O. SUPOVÉ. Tato osada oslavila v roce 2013 20 let od založení. V roce 1994 předává Sup šerifování Fíkovi ze zdravotních důvodů . Fík je šerifem dodnes.

Láďa Krob ( SUP ) byl velký tremp , junák a skaut. Byl odměněn skautský náčelnicstvem za vzornou výchovu mládeže ,ale především byl ochranářem přírody. Smutná zpráva o úmrtí Supáka k nám dorazila v září roku 2000 .

V roce 1997 se do osady Sopové po dlouhodobém trempském putování přihlašuje i manager Nadačního festivalu Country a Bluegrass nad Berounkou  Karel Kajda Hlaváček ( v té době jsme mu neříkali Kajda ale Papoušek ). S domovenkou T.O. Supové jezdil do roku 2002 .

                                                                                             Míra Hurt - Fík šerif T.O. Supové  30.5.2014

PS: Musím se přiznat že jsem moc rád že jsem prožil spoustu let ( hlavně dětských a dospívajících ) v Račicích nad Berounkou a měl tu čest zažít se Láďou Krobem hromadu krásnejch dní. On byl pro mě vlastně trempskej táta . Vlastně i on může za to že mám rád přírodu a Stará řeka je moje nejoblíbenější místo na světě. Dokonce i na tu kytaru mě nutil hrát :-) . Supe díky nikdy nezapomenu .

                                                                                            Karel Kajda Hlaváček - Papoušek  29.8.2014